بخش فروش برخط مقالات


مقاله انتخاب شده برای خرید:

دستاوردهای تدوین برنامه توسعه فردی به عنوان تسهیل کننده توسعه افراد(مطالعه موردی: پروژه پرند شرکت کیسون)همچنین می توانید مقالات را از طریق زیر انتخاب کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb