بخش فروش برخط مقالات


مقاله انتخاب شده برای خرید:

گزارش: در بیست و هشتمین همایش فصلی MITM مطرح شد: تجارت الکترونیک بر لبه جهانی سازیهمچنین می توانید مقالات را از طریق زیر انتخاب کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb