بخش فروش برخط مقالات


مقاله انتخاب شده برای خرید:

چارچوب تئوریک رفتارهای سمی مدیر با تاکید بر سمت تاریک رهبری و مرزبندی آن با مفاهیم مشابههمچنین می توانید مقالات را از طریق زیر انتخاب کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb