بخش فروش برخط مقالات


مقاله انتخاب شده برای خرید:

ارزیابی سطح بلوغ؛ چراغ راه سفر مدیریت دارایی ملاحظات علمی، فنی و اجرایی فرایند ارزیابی سطح بلوغ نظام مدیریت داراییهمچنین می توانید مقالات را از طریق زیر انتخاب کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb