بخش فروش برخط مقالات


مقاله انتخاب شده برای خرید:

مدیریت ریسک در دانش و نقش آن در بهبود و کارآیی حاکمیت شرکتی مراکز آموزشیهمچنین می توانید مقالات را از طریق زیر انتخاب کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb