:: دوره 26، شماره 283 - ( 2-1395 ) ::
جلد 26 شماره 283 صفحات 2-2 برگشت به فهرست نسخه ها
سرمقاله: جنبش بهره وری
چکیده:   (1217 مشاهده)

روز دوم خرداد، روز بهره وری ملی است و فرض اساسی بر این است که در این روز، ملت ما ب هخاطر
عملکرد یک سال گذشته خویش ابتدا شکرگزار خداوند بزرگ باشد و سپس، به تقدیر از عملکردهای
برتر از دیدگاه بهره وری بپردازد. ب هعلاوه، عزم و نیت خود را برای ساختن آینده، بر اساس رویکرد
و توجه اساسی به بهر هوری، نشان دهد و بذر نگرش مثبت و امید به آینده بهتر در دل ملت عزیز
ایران کاشته شود. روز دوم خرداد نماد حسن توجه جامعه ما به مقوله بهره وری در همه زمین هها،
زما نها و مکا نهاست؛ مانند همه نمادهای دیگر. انسان بایستی همیشه، همه جا و در همه امور، به
یاد خداوند بوده و خود را در محضر او بیابد و شاکر باشد و نماز نماد این اعتقاد است.
نمادهای موجود در یک کشور، باید نشا ندهنده ارز شهای حاکم بر جامعه و فرهنگ ملی و مبتنی
بر باورهای قلبی و اعتقادات و در عین حال، آگاهانه باشد تا بتوان از آن به عنوان نماد واقعی یک
ملت یاد کرد و به آثار و پیامدهای بزرگداشت آن امیدوار بود و به فرهن گسازی آن دل بست و برای
بهره وری سا لهاست که در حسرتیم. هم در عملکرد و هم در قابلی تها و توانمند یها، نوسانات
بسیار داشته ایم؛ موفقی تهای خوب و شکس تهای تلخ. اما آنچه قابل تأمل و توجه است، قرار گرفتن
در مسیر تکامل و رهسپار تعالی شدن است. همه کشورها و سازما نها تجارب موفق و ناموفق دارند
اما دو نکته مهم و قابل تأمل وجود دارد: اول اینکه روند چگونه است و دوم اینکه نرخ و شتاب رشد
چه میزان است. پشتوانه حرکت بهر هوری، در یک جامعه، درک و تشخیص قابلی تها و توانمند یها
و البته ضع فهای درونی و شناسایی و فهم فرص تهای بزرگ و ارزشمند محیط بی نالمللی و
جهانی است که در هر دو حوزه، ب هویژه حوزه اول )ویژگ یها و قابلی تهای درونی( هنوز نگاه و
قضاوت ما ناقص، غیرعلمی و بیشتر مبتنی بر احساسات و شنید ههای اغلب غلط و دور از پژوهش
و بررسی اندیشمندانه و واقع بینانه است؛ تا جایی که دیگران ما را بالقوه به دلیل ویژگ یهای بالفعل
و بالقو های که داریم، مهد و نیروگاه کارآفرینی و قدرت اقتصادی مهم قلمداد م یکنند 1 و بسیاری
از ما هنوز به این باور و شناخت نرسیده ایم؛ به همین دلیل، یعنی قابلی تها و نقاط قوت بالفعل و
بالقوه ارزشمندی که در درون کشور داریم )و البته که از ضع فها و محدودی تها نباید غفلت کنیم(،
فرص تهای بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برای تعامل و مبادله در محیط بی نالمللی
برای ما فراهم است و لذا امروز حرکت بهر هوری، نگاه هوشمندانه و عاقلانه حاکمیت و ملت، هر
دو را م یطلبد تا با پشتوانه اراده و عزم جدی و همدلی واقعی، گامی بزرگ برداریم و آیندگان هم به آن افتخار کنند و هم از پیامدها و نتایج مثبت آن به معنی واقعی بهره مند گردند. امروز با نگاه
بهره وری م یتوانیم پای هگذار حرکتی ملی و نوآورانه باشیم تا در آینده، هر آ نکس از درون و بیرون
جامعه در جایگاه قضاوت و ارزیابی نشست، شروع این حرکت را لحظ های درخشان و نقط های عطف
در تاریخ ملت ما قلمداد کند. در این حرکت و جنبش بهر هوری، همه آحاد ملت، در هر جا و در هر
پست و مقام و شغلی که هستند، مسئولیت دارند. این یک عزم و اندیشه و عمل جمعی و همگانی
است که خود را در قالب همدلی، همفکری و همکاری به عنوان سه مرحله اساسی در این جنبش
نمایان می سازد و دستاوردها و نتایج آن سطح بلوغ جامعه را در هر سه مرحله فوق نشان م یدهد.

     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت مالي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۴
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


سرمقاله: جنبش بهره وری. 1. 1395; 26 (283) :2-2

URL: http://tadbir.imi.ir/article-1-3233-fa.htmlدوره 26، شماره 283 - ( 2-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها