راهنمای اشتراک
راهنمای اشتراک ماهنامه
AWT IMAGE
(سال 1396)
 

۱- برای پرداخت حق اشتراک میتوانید به صورت اینترنتی از طریق سایت اقدام نموده و یا در صورت تمایل مبلغ حق اشتراک را به شماره حساب جاری جام شماره ۷۳۵۳۵۹۹۴/۲۱ بانک ملت شعبه سازمان گسترش (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) به نام سازمان مدیریت صنعتی - ماهنامه تدبیر واریز کرده و اسکن فیش بانکی را هنگام پر کردن فرم ثبت نام در سایت آپلود نمایید.
۲- کپی فیش بانکی و یا فیش تایید واریزی را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگهدارید.
۳- حق اشتراک برای ۱۲ شماره (یکسال) در سال 1396باپست سفارشی 1500000 ریال است.
۴- حق اشتراک برای ۶ شماره (شش ماهه) در سال 1396با پست سفارشی 750000 ریال است.

5- اساتید دانشگاه (با ارسال رونوشت کارت استادی) و دانشجویان (با ارسال رونوشت هر دو طرف کارت معتبر دانشجویی) از تخفیف 20 درصدی اشتراک سالانه برخوردار خواهند شد.

6- مشترکان 100 نسخه به بالا در ماه، از تخفیف 15 درصدی برخوردار خواهند شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۰۴۲۲۲ داخلی   3043و یا با آدرس الکترونیکی tadbir@imi.ir تماس حاصل فرمایید.
 
فرم اشتراک ماهنامه تدبیر (برای واریز وجه اشتراک از طریق بانکها)         پرداخت حق اشتراک OnLine