تماس با ما


نشانی دفتر ماهنامه: تهران،‌ خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان شماره 2
تلفن دفتر ماهنامه: 88604222 داخلی 3084- 3042
کدپستی: 34334-14378