ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- اطلاعات نشریه
نشریه شماره 292 منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/13 | 

شماره 292 منتشر شد

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find-1.39.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب