ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- راهنمای اشتراک
اشتراک تدبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 
راهنمای اشتراک فصلنامه تدبیر سال ۱۳۹۹
  • حق اشتراک یکساله (۴ شماره)  نسخه چاپی با پست سفارشی  ۱۵۰.۰۰۰ تومان
  • حق اشتراک یکساله (۴ شماره) نسخه چاپی با پست سفارشی به همراه پی دی اف ۱۸۰.۰۰۰ تومان
  • حق اشتراک یکساله (۴ شماره) نسخه پی دی اف مجله تدبیر  ۶۰.۰۰۰ تومان
  • شیوه پرداخت حق اشتراک
مشترکان محترم جهت پرداخت حق اشتراک، می‏توانند به یکی از دو روش زیر عمل کنند:
مشترکان محترم جهت پرداخت حق اشتراک، می توانند به یکی از دو روش زیر عمل کنند
  • حواله وجه به شماره حساب ۲۰۲۱۳۰۰۶۶۹۶۰۵ بانک سپه شعبه پارک ملت کد ۲۰۲۱ (قابل پرداخت در همه شعب بانک سپه) به نام سازمان مدیریت صنعتی، مجله تدبیر
  • انتقال اینترنتی به شماره شبای ۰۵-۶۶۹۶-۱۳۰۰-۰۲۰۲-۰۰۰۰-۰۱۵۰-۴۰ IRبانک سپه شعبه پارک ملت کد ۲۰۲۱ به نام سازمان مدیریت صنعتی، مجله تدبیر (همراه با آدرس، کدپستی و ایمیل)
  • تکمیل فرم اشتراک
مشترکان می‏بایست فرم اشتراک زیر را به طور کامل تکمیل نموده و به همراه فیش بانکی به یکی از روش‏های زیر برای دفتر فصلنامه ارسال دارند:
فکس به شماره یا ۲۲۰۴۳۰۰۱  با ذکر نام ماهنامه تدبیر                   ایمیل به نشانی tadbirimi.ir
  • نکات مهم
 لطفاًازدریافت فرم اشتراک توسط دفترمجله اطمینان حاصل فرمایید. (تلفن  ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۴۱۳ خانم بدلی)
لطفاً کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت نخستین نسخه مجله نزد خود نگاه دارید.
  • تخفیفات
  اساتید دانشگاه (با ارسال رونوشت کارت استادی) و دانشجویان (با ارسال رونوشت هر دو طرف کارت معتبر دانشجویی) از تخفیف ۱۰ درصدی اشتراک سالانه برخوردار خواهند شد.
مشترکان ۱۰۰ نسخه به بالا در ماه، از تخفیف ۱۵ درصدی برخوردار خواهند شد.


فرم اشتراک تدبیر                                                                                                       لینک پرداخت آنلاین حق اشتراک مجله

 
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find.php?item=1.54.34.fa
برگشت به اصل مطلب