ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/25 | 


نشانی دفتر ماهنامه: تهران،‌ خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی
تلفن دفتر ماهنامه: ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۴۱۳

نمابر: ۲۲۰۴۳۰۰۱
کدپستی:۱۹۹۵۶۱۳۹۹۶

 
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find-1.56.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب