ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- اطلاعات تماس
تماس با تدبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/12/17 | 
نشانی دفتر ماهنامه: تهران،‌ خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی
تلفن دفتر ماهنامه: ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۴۱۳

نمابر: ۲۲۰۴۳۰۰۱
کدپستی:۱۹۹۵۶۱۳۹۹۶
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find-1.57.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب