:: View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره 25، شماره 262 - ( 3-1393 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML نقش سازمانهای توسعه ای در تحقق یک آرمان ص. 2-2
چکیده (2003 مشاهده)      
XML رتبه‌بندی شرکتهایEPC : ابزاری برای تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ص. 3-12
چکیده (2207 مشاهده)      
XML تبلیغات اثربخش در شرکتهای B2B ص. 13-21
مصطفی محمدی، مهدی عبدی
چکیده (2462 مشاهده)      
XML ERP آری یا نه؟: درس آموخته‌هایی از پیاده‌سازی ERP در جهان ص. 22-28
چکیده (2092 مشاهده)      
XML سودآور ساختن توسعه پایدار :درس‌هایی از بازارهای نوظهور ص. 29-32
صنم اله قلی
چکیده (2016 مشاهده)      
XML بنگاه های کوچک و متوسط ص. 33-40
چکیده (1969 مشاهده)      
XML سرمایه خطرپذیر شرکت: با ریسک گریزی، پاداشی حاصل نمی شود ص. 41-48
چکیده (1916 مشاهده)      
XML درس های مدیریت استعداد اپل: مطالعه موردی ارزشمند ترین شرکت جهان ص. 49-50
چکیده (2541 مشاهده)      
XML گامهای پیاده سازی مسئولیت اجتماعی شرکتی ص. 51-52
چکیده (2284 مشاهده)      
XML سه مدل نوآورانه کسب و کار ص. 53-54
چکیده (2357 مشاهده)      
XML گزارش همایش: ترویج ادبیات مدیریت پاسخگو ص. 55-56
چکیده (1787 مشاهده)      
XML بیست و سومین همایش فصلی MITM: آمادگی دولت برای حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر وب ص. 57-61
چکیده (2559 مشاهده)      
XML سازمان مدیریت صنعتی طرح رتبه بندی شرکت های EPC: شرکت مدیریت هیربدان ص. 62-63
چکیده (2378 مشاهده)      
XML معرفی کتاب: آنالیز پورتفوی از رویکرد احتمالی تا رویکردهای اعتباری و غیرقطعی ص. 64-64
چکیده (1889 مشاهده)      
برگشت به فهرست نسخه ها
>Export as: HTML | XML | RSS