:: View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره 27، شماره 289 - ( 9-1395 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML سرمقاله: ضرورت تفاهم ملی برای مدیریت انرژی در ایران ص. 2-2
چکیده (917 مشاهده)      
XML گزارش: شرکت کنندگان در پنل تخصصی جایزه ملی مدیریت انرژی هشدار دادند؛بحران شدت انرژی در کشور ص. 4-6
چکیده (1157 مشاهده)      
XML گفتگو: رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی:دنیا تکلیف خود را با انرژی ایران نمی داند ص. 7-9
چکیده (817 مشاهده)      
XML دامنه و فرایندهای دوره دوم جایزه ملی مدیریت انرژی ص. 10-13
حمیدرضا بابائی
چکیده (1217 مشاهده)      
XML نگاهی بر تحولات انرژی خورشیدی فوتوولتائیک در تولید انرژی برق در جهان ص. 14-19
میثم امیری، ندا علم الهدی
چکیده (1154 مشاهده)      
XML صادرات با نگاه خدمت افزایی در زنجیره های ارزش جهانی ص. 20-24
محمود استقلال
چکیده (1192 مشاهده)      
XML توسعه مدیریت دانش در صنایع نفت و گاز: تاکتیکهای رهبری سازمان ص. 25-29
مصطفی صیادی، مایکل پروترا
چکیده (1022 مشاهده)      
XML راهکارهای بهبود عملکرد تیمهای کاری در پروژه مهندسی مجدد ساختار ص. 30-35
الناز توحیدی صدر، بهروز رضایی منش، میرعلی سید نقوی
چکیده (1188 مشاهده)      
XML (تأثیر خودشیفتگی مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا ص. 36-40
علیرضا زارع زیدی، ایرج معروفی
چکیده (1621 مشاهده)      
XML جانشین پروری در یک سازمان تولیدی ص. 41-47
آرمین خوشوقتی، زهرا باقری فرد، مریم سوسن آبادی
چکیده (1027 مشاهده)      
XML بازاریابی سبز و رویکرد مصرف کننده سبز ص. 48-51
سعید میر
چکیده (1589 مشاهده)      
XML نقش «سمن ها »در پیشبرد نظام تحول سلامت ص. 52-57
علی اکبر برومیده، مرضیه اسماعیلی جاغرق، نرجس اعرابی
چکیده (1387 مشاهده)      
XML تعهد سازمانی و انگیزه های خلق آن ص. 58-60
حسین مقدس
چکیده (873 مشاهده)      
XML گزارش: اینترنت اشیا و تحولات آینده ص. 61-63
چکیده (1158 مشاهده)      
برگشت به فهرست نسخه ها
>Export as: HTML | XML | RSS