:: View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره 29، شماره 303 - ( 3-1397 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML سرمقاله: عزم جزم دولت و تولیدگران برای بازگرداندن رونق به تولید ص. 2-2
چکیده (203 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML بایدهای حمایت از کالای ایرانی از دیدگاه صاحبنظران ص. 3-8
چکیده (251 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML جایگاه Made in Iran در شاخص ساخت کشورها ص. 9-13
مهرانگیز جامی
چکیده (227 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML روش‌های مؤثر حمایت از صنعت پوشاک ص. 14-15
چکیده (212 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML حمایت از کالای ایرانی با رویکرد ارتقای بهره‌وری ص. 16-19
جعفر عسگری
چکیده (205 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML رویکرد کارآفرینانه به حمایت از تولید داخلی ص. 20-20
جهانگیر یدالهی فارسی
چکیده (198 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML SMEها و کالای ایرانی ص. 21-22
مهشید التماسی
چکیده (211 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML 13 نشانه انقلاب صنعتی چهارم ص. 23-24
مریم نگهبان
چکیده (235 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML تغییر قاعده بازی در بازار پس از فروش خودروها ص. 25-6
مهدیه خسروی
چکیده (197 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML پرکاربردترین ابزارها و شیوه‌های مدیریت (2018) ص. 27-32
دکتر مجتبی مالکی، فرخ جواهریان، محمود اسدی فارسانی
چکیده (252 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML معرفی پدیده‌های بالندگی و تباهندگی و تبیین وظیفه حکمرانان ص. 33-39
مهدی غضنفری
چکیده (186 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML محرک‌ها‌‌ی ارتباط و جدایی دانشگاه و صنعت ص. 40-43
رسول جمشیدی، اصغر پیرعلی زفره ئی
چکیده (182 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML رقابت‌پذیری و توانمندسازی شرکت‌های بیمه ص. 44-46
سید محمد حسین صدر طباطبایی
چکیده (203 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML ‌تأثیر طراحی وب‌سایت بر انگیختگی عاطفی مشتریان در فروشگاه اینترنتی ص. 47-49
سمیه دویستی
چکیده (196 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML در جستجوی معیارهای انتخاب افراد از رهگذر قرآن ص. 50-51
بهروز صمدی
چکیده (173 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی ص. 52-55
محسن پیر، دکتر تورج مجیبی
چکیده (174 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML چالش اشتغال‌زایی: بازی راهبردها ص. 56-60
صادق قادری کنگاوری
چکیده (180 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML اهمیت طرح‌های ناسازگار اولیه در مدیریت منابع انسانی ص. 61-62
میترا رضاخانلو
چکیده (238 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
برگشت به فهرست نسخه ها
>Export as: HTML | XML | RSS