You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML سرمقاله: ضرورت تفاهم ملی برای مدیریت انرژی در ایران

چکیده  
XML گزارش: شرکت کنندگان در پنل تخصصی جایزه ملی مدیریت انرژی هشدار دادند؛بحران شدت انرژی در کشور

چکیده  
XML گفتگو: رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی:دنیا تکلیف خود را با انرژی ایران نمی داند

چکیده  
XML دامنه و فرایندهای دوره دوم جایزه ملی مدیریت انرژی
حمیدرضا بابائی
چکیده  
XML نگاهی بر تحولات انرژی خورشیدی فوتوولتائیک در تولید انرژی برق در جهان
میثم امیری ، ندا علم الهدی
چکیده  
XML صادرات با نگاه خدمت افزایی در زنجیره های ارزش جهانی
محمود استقلال
چکیده  
XML توسعه مدیریت دانش در صنایع نفت و گاز: تاکتیکهای رهبری سازمان
مصطفی صیادی ، مایکل پروترا
چکیده  
XML راهکارهای بهبود عملکرد تیمهای کاری در پروژه مهندسی مجدد ساختار
الناز توحیدی صدر ، بهروز رضایی منش، میرعلی سید نقوی
چکیده  
XML (تأثیر خودشیفتگی مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا
علیرضا زارع زیدی ، ایرج معروفی
چکیده  
XML جانشین پروری در یک سازمان تولیدی
آرمین خوشوقتی ، زهرا باقری فرد، مریم سوسن آبادی
چکیده  
XML بازاریابی سبز و رویکرد مصرف کننده سبز
سعید میر
چکیده  
XML نقش «سمن ها »در پیشبرد نظام تحول سلامت
علی اکبر برومیده ، مرضیه اسماعیلی جاغرق، نرجس اعرابی
چکیده  
XML تعهد سازمانی و انگیزه های خلق آن
حسین مقدس
چکیده  
XML گزارش: اینترنت اشیا و تحولات آینده

چکیده  
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb