You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML سرمقاله: ضرورت تفاهم ملی برای مدیریت انرژی در ایران

چکیده  
XML گزارش: شرکت کنندگان در پنل تخصصی جایزه ملی مدیریت انرژی هشدار دادند؛بحران شدت انرژی در کشور

چکیده  
XML گفتگو: رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی:دنیا تکلیف خود را با انرژی ایران نمی داند

چکیده  
XML دامنه و فرایندهای دوره دوم جایزه ملی مدیریت انرژی
حمیدرضا بابائی
چکیده  
XML نگاهی بر تحولات انرژی خورشیدی فوتوولتائیک در تولید انرژی برق در جهان
میثم امیری، ندا علم الهدی
چکیده  
XML صادرات با نگاه خدمت افزایی در زنجیره های ارزش جهانی
محمود استقلال
چکیده  
XML توسعه مدیریت دانش در صنایع نفت و گاز: تاکتیکهای رهبری سازمان
مصطفی صیادی، مایکل پروترا
چکیده  
XML راهکارهای بهبود عملکرد تیمهای کاری در پروژه مهندسی مجدد ساختار
الناز توحیدی صدر، بهروز رضایی منش، میرعلی سید نقوی
چکیده  
XML (تأثیر خودشیفتگی مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا
علیرضا زارع زیدی، ایرج معروفی
چکیده  
XML جانشین پروری در یک سازمان تولیدی
آرمین خوشوقتی، زهرا باقری فرد، مریم سوسن آبادی
چکیده  
XML بازاریابی سبز و رویکرد مصرف کننده سبز
سعید میر
چکیده  
XML نقش «سمن ها »در پیشبرد نظام تحول سلامت
علی اکبر برومیده، مرضیه اسماعیلی جاغرق، نرجس اعرابی
چکیده  
XML تعهد سازمانی و انگیزه های خلق آن
حسین مقدس
چکیده  
XML گزارش: اینترنت اشیا و تحولات آینده

چکیده  
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb